Corona en mediawijsheid - Bureau Jeugd & Media 2020

Wat leren we van corona over mediawijsheid?

Het is tijd voor een tussentijdse evaluatie: wat hebben we nu geleerd van onze ervaringen met media? Hoe gaan we die lessen vertalen naar beslissingen in de toekomst? Onderstaande bijdrage is in eerste instantie bedoeld voor scholen. Aan hen de taak om de mediawijsheid van leerlingen via het curriculum te bevorderen en ouders te ondersteunen in de mediaopvoeding.

Tijdens de corona-crisis is de digitalisering van ons leven in een stroomversnelling geraakt. Onze digitale vaardigheden zijn hierdoor een stuk verbeterd en dat is mooi. En wat een geluk om tijdens de verplichte afzondering gebruik te kunnen maken van al die mogelijkheden tot digitaal samenwerken, leren en contact houden. Voor tieners geldt dit misschien nog wel het sterkst: voor hen is contact met leeftijdgenoten van levensbelang.

Maar de toename van digitalisering brengt ook nadelige bij-effecten voort, nu en in de toekomst. Nu we weer voorzichtig vooruit kunnen kijken en ook het voortgezet onderwijs weer langzaam hervat mag worden in de scholen, is het tijd voor een gesprek. Met je collega-docenten, maar ook thuis. Wat hebben we geleerd? Wat is de impact van de digitalisering op ons leven en hoe we kritisch en bewust met digitale media omgaan. Zodat tieners niet alleen digitaal vaardiger, maar ook mediawijzer door deze tijd heenkomen.

 

#Mediawijsheid: welke aspecten zijn urgenter sinds de crisis?

Mediawijsheid betekent voor ons: kritisch kijken naar, en grondig reflecteren op ons gebruik van digitale middelen. Zodat we die bewust kunnen inzetten voor onze ontwikkeling en welzijn, en dat van anderen. Zo hebben we het al in 2010 gedefinieerd, in ons Handboek Mediawijsheid op School, (Zwanenberg en Pardoen). Wij hebben er altijd de nadruk op gelegd dat wij als individu deel uitmaken van een groter verband, met bijbehorende zorg en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk om te spreken over risico’s, maar juist ook over hoe we media kunnen inzetten voor onze persoonlijke doelen, maar ook voor doelen die groter zijn dan onszelf.

En kijk nu eens waar we in terechtgekomen zijn: wat een digitale overload tijdens de afgelopen paar maanden. En toch hebben de meesten van ons niet evenredig veel aandacht besteed aan het overdenken van de gevolgen. Laat staan dat we daar met leerlingen over gesproken hebben. En juist dat is belangrijk om mediawijs te worden: nadenken, reflecteren, oordelen, en keuzes maken op basis van die oordelen.

We zouden om zelf mediawijzer te worden, maar ook om jongeren hierin te begeleiden, dit moment juist kunnen aangrijpen om heel bewust te zoeken naar antwoorden op vragen als:

 • Welke aspecten van ons mediagebruik verdienen door de crisis extra aandacht?
 • Wat heeft het vele beeldschermgebruik ons gekost en wat heeft het ons opgeleverd?

We schetsen hieronder vier mediawijsheidthema’s, die wat ons betreft nu het meest urgent zijn: overmatige schermtijd, desinformatie overload, online oplichting en privacybewustzijn. We richten ons hier even op jonge tieners (12 – 16 jaar), want die hebben het nu het hardst nodig. Maar de vragen en inzichten zijn ook relevant voor jongere kinderen, oudere tieners en volwassenen.

 

1. #Schermtijd: het stimuleren van gezond schermgebruik en focus

Tijdens de coronacrisis zijn bestaande schermtijd-regels thuis enorm versoepeld. En dat is begrijpelijk. Ouders moeten ook thuiswerken en vanuit school wordt verwacht dat je vele uren per dag online lessen volgt en digitaal huiswerk maakt. Je mag je vrienden niet fysiek bezoeken en al je sociale verkeer en entertainment vindt ook online plaats. Toch moeten we het gesprek over de nadelige fysieke effecten van overmatig schermgebruik weer gaan voeren en stilstaan bij de vraag hoe je die effecten kunt verminderen.  

Ons lichaam gedijt niet bij hele dagen achter het scherm: onze ogen gaan achteruit, we krijgen nek- en rugklachten en slapen slechter omdat we nog te lang aan het gamen of appen zijn. Het Oogfonds is zelfs een extra actie begonnen om niet te vergeten 20 seconden om je heen te kijken na elke 20 minuten achter het scherm.  

Er zijn ook aanwijzingen dat veel videobellen een negatief effect heeft op onze gemoedstoestand. We zien ons eigen hoofd te veel, we hebben een soort ‘verstoord contact’, we voelen ons extra vermoeid door het digitale contact. Ons brein probeert de ‘gaten in onze waarneming’ die we ervaren door digitale bij-effecten zoals beeldruis, slechte verbinding, audio die niet in sync is, op te vullen en er weer een geheel van te maken. Dat kost extra energie. Het blijft zorgen voor een ongemakkelijk gevoel en moeite met helder nadenken. 

Waar moeten we het over hebben met tieners?

 • Bespreek in welke mate tieners negatieve fysieke effecten hebben ervaren door de stijging in schermtijd. Wat hebben ze hiervan geleerd?
 • Praat over goede richtlijnen en afspraken voor het (her)vinden van een goede digitale balans: mobiel niet mee naar de slaapkamer, voldoende slapen, regelmatig pauze houden, voldoende naar buiten en offline activiteiten. Minderen van schermtijd thuis, als de school weer open gaat;
 • Help ze met lichaamsbewustzijn: bewust worden van je eigen lichaam en ademhaling terwijl je een scherm gebruikt en luisteren naar de signalen die je doorkrijgt;
 • Maak ze bewust van een effectieve inzet van digitale middelen om te leren, zoals door ‘monotasken’ in plaats van multitasken;
 • Hoe vind je een goede focus achter het scherm en hoe behoud je die? De mogelijke rol van ademhaling- en aandachtstraining, meditatie of mindfulness.
 • Tip: gebruik onze (gratis) mentorles over afleiding en focus.

 

2. #Desinformatie: leren wat betrouwbaar nieuws inhoudt

De pandemie heeft wereldwijd ook tot een infodemie geleid, een zich digitaal verspreidend virus van nepnieuws via Whatsapp, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram en Twitter.

Ook al nemen de grote platforms meer verantwoordelijkheid in het bestrijden van nepnieuws, toch zijn we overspoeld met hoaxes over 5G en corona, Bill Gates en verplichte vaccinaties voor iedereen en de meest vreemde middeltjes tegen het virus of haat richting ‘de ander’. Harry Hol maakt er in zijn kanaal op YouTube werk van om dit soort nepnieuws te debunken, zie ook zijn blogbijdrage op deze site. Waarom zien we deze enorme stijging in desinformatie? De een verdient er geld mee (via clicks of oplichting), de ander wil verdeeldheid zaaien en weer een ander vindt het gewoon leuk om te stoken (trollen).

Maar zien tieners het niet meteen als iets nep is of grote onzin? Helaas niet. Ze lijken soms vrij mediawijs, maar meestal zijn ze heel slecht in het onderscheiden van wat nep en echt is online. Je hebt daar niet alleen kritische denkvaardigheid voor nodig, maar ook flink wat kennis van de wereld. Beide zijn bij tieners nog niet optimaal ontwikkeld en je hebt er onderwijs voor nodig. Ondertussen wordt desinformatie steeds moeilijker te herkennen, zoals ook zichtbaar aan de opkomst van deepfakes.

Je moet je zelfs afvragen of je bij videobellen nog wel kunt vertrouwen op wat je ziet, zoals Sander Duivestein liet zien:

Nu we bij de versnelde digitalisering ook deze toename van desinformatie waarnemen, is het essentieel dat we tieners hiertegen wapenen. Dat we ze voor nu en voor altijd leren om kritisch naar nieuwsbronnen te kijken en onderscheid te maken tussen betrouwbaar en onbetrouwbaar. Maar dat ze ook leren dat kritisch zijn niet betekent, dat je helemaal niets en niemand meer kunt vertrouwen. Dit is echt een aspect van (digitaal) burgerschap, de basis van een goed werkende democratie.

Waar moeten we het over hebben met tieners?

 • Praat over het verschil tussen nieuws en satire;
 • Leer ze wat betrouwbare journalistiek inhoudt: meerdere bronnen-onderzoek, hoor- en wederhoor, objectiviteit enz.
 • Gebruik bijvoorbeeld de HALT-methode van de site Nieuwscheckers.nl, een stappenplan om nepnieuws te herkennen en te voorkomen dat je het verder deelt;
 • Bespreek veelvoorkomende kenmerken van nepnieuws, zoals nepnieuws voor clicks, satire, politiek nepnieuws;
 • Welke complottheorieën zijn er, en kunnen we die samen debunken (ontmaskeren)?
 • Leer ze goede vragen te stellen;
 • Tips: zie de lessen over nepnieuws op mentorlessen.nl. Of maak gebruik van het aanbod van De InternetHelden. Beide zijn gratis.

 

3. #Oplichting: leren hoe je online bedrog herkent

De crisis heeft tot een nóg grotere toename van online oplichting geleid, zoals: bancaire fraude via Whatsapp (phishing), identiteitsfraude, nepwebshops of overname van Instagram-accounts door het ontlokken van je telefoonnummer. Helaas zijn tieners ook niet altijd even sterk in het herkennen van online oplichting. Hier hebben ze echt hulp bij nodig. Oplichtingtrucs worden steeds vernuftiger en kunnen grote financiële en emotionele schade berokkenen.

Als ze straks in de zomervakantie weer meer op zichzelf zijn, neemt het risico voor identiteitsfraude nog weer toe. Het is goed om ze hiervoor expliciet te waarschuwen.

Waar moeten we het over hebben met tieners?

 • Leer ze verschillende vormen van online bedrog bestuderen en herkennen;
 • Zorg dat ze sterke wachtwoorden kunnen maken en dat ze weten wat tweestapsverificatie is;
 • Praat over frauduleuze appjes en mails, en vertel wat ze ermee moeten doen en hoe ze ze kunnen rapporteren;
 • Leer ze inschatten of mensen op sociale kanalen wel zijn wie ze claimen;
 • Stimuleer ze om een ouder of leraar in te schakelen bij twijfel aan echtheid van een online berichtje of website.
 • Tip: gebruik de gratis lessen van De InternetHelden voor de onderbouw vo. Ze zijn er ook in een online versie, door leerlingen zelfstandig te doorlopen eventueel. Zie het kanaal van De InternetHelden op LessonUp.

 

4. #Privacy: wat mogen anderen weten over jou?

Hoe meer je online bent, des te meer gegevens je rondstrooit. Daarom alleen al is privacy nu een belangrijk thema. We zien dat privacy-experts alleen maar meer zorgen hebben. Zorgen over conference-tool Zoom, die gebruikersgegevens zou doorgeven aan bedrijven als Facebook. Maar vooral ook rondom de komst van de ‘corona-app’ die ons zou helpen het virus te bestrijden, maar wellicht wel ten koste gaat van onze persoonlijke privacy. Zijn dit soort privacy-inbreuken nog proportioneel en hoe bepaal je dat? Is het wel eerlijk om gezondheid te vergelijken met privacy in beweringen als ‘als je moet kiezen tussen gezondheid en privacy, dan kies ik voor gezondheid’. Kun je niet voor gezondheid kiezen en tegelijkertijd ieders privacy beschermen? Deze vragen zijn nu belangrijk.

Tieners zijn al kwetsbaar als het gaat om privacy. Ze groeien op in een digitale wereld, vaak amper bewust van het feit dat hun favoriete sociale platforms TikTok, Instagram, Snapchat en YouTube al hun gedrag minitieus bijhouden en gebruiken zonder dat je weet welke gevolgen dat precies heeft. Dan zijn er nog je ouders en vrienden, maar ook sportclubs, scholen enz. die foto’s van jou op Facebook en Instagram plaatsen. Wat vind je daar eigenlijk van? Je internetgedrag wordt gevolgd door talloze bedrijven, je schoolresultaten staan in Magister (eigendom van een grote uitgeverij) en de overheid wil ook van alles weten over jou als burger.

Kortom: ouders en leraren hebben meer dan ooit de belangrijke taak om met tieners in gesprek te gaan over onze burgerrechten en de waarde van privacy. Zodat tieners leren hoe kwetsbaar ze zijn online, welke ethische vragen relevant zijn en natuurlijk hoe ze hun eigen privacy (en die van anderen) beter kunnen beschermen.

Waar moeten we het over hebben met tieners?

 • Praat over privacy als grondrecht en over de AVG.
 • Leer ze welke partijen, zowel privaat als overheid, ons online gedrag volgen en hoe ze dat doen;
 • Bespreek dat iedereen verschillende grenzen heeft als het gaat om persoonlijke privacy en dat je die moet respecteren;
 • Leer ze hoe ze hun eigen privacy kunnen beschermen en wat ze moeten doen als er iets misgegaan is.
 • Tip: gebruik de gratis lessen van De InternetHelden voor de onderbouw vo. Ze zijn er ook in een online versie, door leerlingen eventueel zelfstandig te doorlopen. Zie het kanaal van De InternetHelden op LessonUp.

Laten we in gesprek blijven

Ik hoop met deze aanzet het gesprek te hebben geopend over de extra noodzaak van mediawijsheid voor tieners, zowel nu als na de crisis. Graag komen wij (als scholen weer opengaan) een interactieve lezing verzorgen aan ouders, een sessie voor docenten, of gastlessen aan leerlingen zelf. Wie voor die tijd advies wil, of een online consult, is van harte welkom. We helpen graag. Ook als de ouderavond online moet, kunt u bij ons terecht.

Mail ons gerust. Dan sturen we u het overzicht van ons aanbod voor volgend schooljaar.

Aan u als lezer: wat zijn uw gedachten hierover? Hoe ziet u nu de noodzaak van mediawijsheid? Bent u het eens met de urgente thema’s of zijn er nog andere? We horen het graag!

Reactie(s) (3)

 1. Roeland Smeets (reply)

  7 juni 2020 at 13:07

  Informatievaardigheden, mediawijsheid, digitale geletterdheid en computational thinking, allemaal pogingen de veranderingen die op wereldschaal plaatsvinden, te duiden. Niet een docent binnen zijn klaslokaal kan de verantwoordelijkheid aan een tip van de sluier op te lichten. Een jongere mag al blij zijn als het de school lukt haar of hem ervan te doordringen dat we op een scharniermoment in onze geschiedenis staan.

  Een school kan proberen zoveel mogelijk facetten van wereldwijde veranderingen te vangen binnen de bestaande vakken, maar het zal niet helemaal lukken want wie volgt technologische ontwikkelingen op de voet?

  Vandaar hier een voorstel: regel 2x per jaar een week waarin eerst de eerste klassen en – later in het jaar – de vierde klassen een week lang lessen krijgen in alle gewenste facetten van digitale geletterdheid. Laat die lessen geven door eigen docenten die zich in de verschillende facetten van digitale geletterdheid hebben gespecialiseerd en voeg er een stevige portie geschiedenis van technologische ontwikkelingen aan toe. Ik pleit ervoor dat de school eigen docenten inzet (sorry J & M ) omdat – als die docenten die lessen ook aan hun collega’s geven – de leerlingen niet langer de indruk hebben dat digitale geletterdheid iets is dat in het luchtledige blijft hangen.

  Het gaat om het aanpassen van het onderwijs aan steeds weer nieuwe eisen en mogelijkheden van deze tijd. Ik heb ooit “Herfsttij der middeleeuwen” gelezen van Huizinga. Tegen het eind van het boek zijn de middeleeuwers er langzamerhand van overtuigd dat er grote, wereldwijde veranderingen gaande zijn; maar waartoe die leidden, daar hadden ze geen idee van.
  Klinkt bekend!

 2. roeland smeets (@roelandsmeets) (reply)

  7 juni 2020 at 08:34

  Als een brugklas aan het begin van het schooljaar de mogelijkheid krijgt een werkstuk te schrijven over ieder onderwerp dat de jongere in kwestie boeit, dan krijgt die jongere de gelegenheid zich voor te stellen aan de school. Nu is het maar al te vaak andersom: kijk eens wat deze geweldige school jou allemaal te bieden heeft.

  Wat ik merkte, toen ik vijf beginnende klassen deze mogelijkheid bood, was het grote enthousiasme waarmee iedereen aan de slag ging en de kennis en vaardigheden of het nu ging over een huisdier, de vakantie, spelletjes tentoon gespreid werden.

  Even uitleggen: eerder had de schoolleiding mij het “probleem” voorgelegd dat – volgens de leraren – de digitale basisvaardigheden achteruit hollen. Wat moesten we daaraan doen ? Ik bedacht bovenstaand plan en het werkte! Ik ga verder…

  Bij zo’n werkstuk is het logisch dat je het ergens vast moet leggen, dat het opgeslagen moet worden. Ik legde gaandeweg uit waar dat kan, binnen het netwerk van de school. Door de reactie van de leerlingen kwam ik erachter dat het begrip – en de wenselijkheid van het vastleggen – bekend was, maar hoe en waar, daar dachten ze heel verschillend – of niet – over.

  Inhoudelijk was het onderwerp geen punt: er werd lustig op los getypt. Iets dat ik heel illustratief vond, was dit: een meisje riep meteen “Istanbul ” toen ze hoorde dat ze zelf het onderwerp mocht bepalen. Ze ging heel hard aan de slag, zette er plaatjes bij, noem maar op.
  Maar later toen we het werkstuk bekeken, bleek dat ze alles had gekopieerd van toeristische sites. Voor haar was het dat op dat moment: een werkstuk schrijven. Kun je nagaan wat ze schrijft als je vertelt dat je ook benieuwd bent naar haar persoonlijke ervaringen.

  Hoe dan ook: het resultaat was een werkstuk van ieder van de leerlingen van vijf eerste klassen. Ik heb het gemaild naar docenten Informatica en Nederlands. Want het viel mij op dat de problematiek niet technologisch was, maar inhoudelijk. Wat is een inleiding?, wat wil je echt vertellen?, dat soort vragen. De docenten Nederlands hebben – bij mijn weten – niets met de werkstukken gedaan. Die van Informatica wel, die vonden het een goed startpunt voor hun lessen.

  Wat mij verder opviel was jongeren van wie je kunt zeggen dat hun digitale vaardigheden “op een laag pitje” stonden, jongeren waren met andere prioriteiten: die lezen veel, doen aan sport, muziek… of zij zijn heel monomaan actief met bepaalde spelletjes.

  Het was een geweldige ervaring de jongeren zo gemotiveerd bezig te zien. Het is eigenlijk logisch: als je met elkaar kennis maakt, is het de kunst de ander de gelegenheid te geven zich voor stellen, zich te uiten….

 3. roeland smeets (@roelandsmeets) (reply)

  7 juni 2020 at 07:37

  Goed stuk, helemaal mee eens…. en toch…..
  In het stuk hierboven worden terecht actuele onderwerpen m.b.t. digitalisering en jongeren benoemd; laat leerlingen die ook onderling bespreken want er is ook veel kennis en er zijn ook specifieke vaardigheden onder jongeren aanwezig.

  Onderliggend bij dit verhaal zijn er vragen die niet beantwoord worden: hoe komt het dat digitalisering nu opeens zo’n punt is geworden, wat gaat er aan vooraf ?
  Als jongeren alle goede adviezen m.b.t. hun persoonlijke mediagebruik ter harte nemen, kan het ondertussen ook zo zijn dat een meerderheid van de bevolking – bijvoorbeeld in ons land – stemt op politici die beweren dat Hitler links was, om maar eens iets te noemen. En dan komt hun persoonlijke mediagebruik – en veel meer dan dat – op een andere manier – van bovenaf – in gevaar.

  Het stuk hierboven gaat te veel uit van persoonlijke beleving; wat ondertussen ook heel hard nodig is dat er wordt belicht wat het effect van digitale ontwikkelingen – de beperkingen en mogelijkheden – is op overheden, democratie, vrijheid van meningsuiting… kortom al die zaken die buiten onszelf lijken te liggen, maar waar we wel degelijk invloed op uit kunnen oefenen, in ons land, nog wel tenminste.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *