De InternetHelden - Bureau Jeugd en Media

De InternetHelden

Nieuw:

  • Twee nieuwe lessen toegevoegd: Wat betekent ‘aardig’ eigenlijk? En een les over het zien van schokkende beelden. (november 2021)
  • Twee extra lessen over digitaal welzijn. Weer een thuisles en een klassikale les die bij elkaar horen. Te vinden in het kanaal van De InternetHelden op LessonUp. (april 2020)
  • Twee online lessen over online pesten: Samen aan zet. Een thuisles en klassikale les met docent, beide online, zie hier. De lessen bieden tools om het samen met de klas over (online) gedragsregels te hebben door middel van discussies, opdrachten en het bespreken van voorbeeldsituaties. (september 2020)

Tip: Vraag hier een introductiepakket aan van De InternetHelden: een docentenboek en een ouderpakket.

 

Slim, Alert, Sterk, Aardig en Moedig

Sinds 11 februari 2020 (Safer Internet Day) is De InternetHelden beschikbaar: een gratis lessenreeks met 15 lessen over online veiligheid en digitaal burgerschap. De lessen zijn bedoeld voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs (onderbouw, alle niveaus). U kunt het materiaal hier downloaden (pdf’s) op de website van De InternetHelden.

Het programma is samengesteld door Bureau Jeugd & Media, Safer Internet Centre Nederland en Google, en wordt onderschreven door EOKM, Helpwanted.nl, Mediaopvoeding.nl, Ouders & Onderwijs en Veiliginternetten.nl.

Vanaf nu kunnen alle middelbare scholen deze lessen dus gaan geven. Iedere docent, ook al voelt hij of zij zich zelf nog niet zo’n held (Wat is tweestapsverificatie eigenlijk? Wat is een VPN precies?) kan met het materiaal uit de voeten: alles wat je moet weten om de lessen te kunnen geven, staat erin. Maar Bureau Jeugd & Media verzorgt ook gratis ondersteunende docentensessies voor scholen die dat willen. U kunt zich hier aanmelden.

Bij het lesmateriaal horen ook ouderavonden voor brugklasouders. Deze ouderavonden zijn ook gratis; u kunt hier een aanvraag indienen; ze worden geheel online verzorgd vanaf het nieuwe schooljaar 2020/2021. Alle brugklasouders krijgen dan het bijbehorende ouderinformatie van ons (brochure met tips en links). U heeft er verder geen omkijken naar en kunt ouders een flinke steun in de rug geven bij de mediaopvoeding thuis! 

De InternetHelden – een gratis lespakket over online veiligheid en digitaal burgerschap

De InternetHelden

Het gratis lespakket is erop gericht dat jongeren zoveel mogelijk baat hebben bij hun online activiteiten. We gaan er vanuit dat jongeren veel kunnen hebben aan internet, en dat ze ook al veel ervaring hebben. De lessen sluiten dan ook zoveel mogelijk aan bij hun eigen ervaringen, waarbij ze gestimuleerd worden om daarover te reflecteren, naar elkaar te luisteren en iets te doen met de kennis die ze aangereikt krijgen om hun gedrag veiliger te maken. Daarnaast leren jongeren natuurlijk wat handige manieren zijn om hun gegevens te beveiligen en hoe ze kunnen voorkomen dat ze in de problemen komen. Tot slot wordt aandacht besteed aan wat ze kunnen doen als er toch iets mis gaat.

De lessen zijn gebundeld in de vijf thema’s:

  • Verstandig delen – Nadenken voordat je informatie deelt met anderen: wat, wanneer, hoe en met wie.
  • Val niet voor vals – Het kritisch beoordelen van online teksten (zoals phishing en nepnieuws).
  • Beveilig je geheimen – Jezelf beschermen tegen online risico’s, zoals cyberpesten, gehackt worden en oplichterij.
  • Met aardig doen kom je verder – Je fatsoenlijk gedragen: vriendelijk, respectvol en met begrip voor andermans privacy.
  • Blijf er niet mee zitten – Hulp vragen in lastige situaties: bij wie en hoe.

Digitale schoolbord

De lessen kunnen gegeven worden met de online toolkit voor docenten (pdf), maar er is ook een papieren versie beschikbaar. Daarnaast zijn de lessen beschikbaar voor het digitale schoolbord, te vinden via het kanaal van De InternetHelden bij LessonUp.

Ouderavond voor brugklasouders

De ouderavond van De InternetHelden is bedoeld voor ouders van de brugklas en zal vanaf het komende schooljaar op uw school ook kosteloos verzorgd kunnen worden. Alle ouders ontvangen dan een brochure met tips en links, ook naar de online informatie waar ze een handige EHBO-gids kunnen vinden. U kunt het materiaal van deze toolkit voor ouders hier bekijken.

De InternetHelden toolkit voor ouders

Als u vragen heeft over de online ouderavond voor brugklasouders, stuur ons dan even een mailtje.

Direct aanvragen

 

Meester Hidde – No Cape

Speciaal voor De InternetHelden maakte Meester Hidde de video ‘No Cape’.

Meer weten?

Wij zijn er voor alle InternetHelden! Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Veelgestelde vragen Direct aanvragen Contact

De partners

 

Het programma De InternetHelden is samengesteld door Bureau Jeugd & Media, Safer Internet Centre Nederland en Google, en wordt onderschreven door EOKM, Helpwanted.nl, Ouders & Onderwijs en Veiliginternetten.nl.