mobiel afpakken

Mag een docent de mobiel van een leerling afpakken?

Deze week verscheen van Kennisnet de brochure 'Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen'. Alles over social-mediagebruik door onderwijzend (en onderwijs-ondersteunend) personeel, en wat dat betekent voor scholen.

De nieuwe brochure van Kennisnet is meer een boek: omvangrijk, volledig en voor veel scholen veel nieuws, schatten we in. Er zijn ook discussiekaarten bij gemaakt voor intern gebruik in schoolteams of management-teams. Met een handleiding. Mooi document al met al.

Uit de brochure halen we onderstaande vragen over het afpakken van de smartphone door docenten, voor straf of preventiemaatregel om sexting in te dammen bijvoorbeeld. Voor meer informatie, verwijzen we naar de brochure zelf, zie de downloadlink onderaan.

Mag een docent de mobiel van een leerling afpakken?

Nee, een docent mag een telefoon niet ‘fysiek’ afpakken. Hij of zij mag het toestel dus niet uit de hand van een leerling grissen of loswrikken. De docent kan wél eisen dat het toestel wordt afgegeven op straffe van schorsing van de leerling (Art. 13 Inrichtingsbesluit W.V.O.) maar hij mag daar geen geweld bij gebruiken.

Mag een docent een telefoon gedurende een week in beslag nemen?

Er bestaat geen wetgeving die hier iets over zegt. Wel is het zo dat dat scholen straffen mogen opleggen, zolang die ‘redelijk’ en ‘proportioneel’ zijn. Een telefoon een week lang in bewaring nemen is waarschijnlijk disproportioneel. Belangrijk is vooral dat de straf opgenomen moet zijn in de schoolregels, en vooraf bekend moet zijn gemaakt aan de leerlingen.

Mag een docent aanstootgevende foto’s of filmpjes van een telefoon wissen?

Hierover bestaat – juridisch gezien – geen duidelijkheid. Het lijkt te mogen, maar we raden het af. Het is beter om de leerling te vragen om die beelden zelf te wissen, of om contact met de ouders op te nemen. Het is ook verstandig om – in de klas – te vragen, of te bespreken, om de beelden niet verder te verspreiden.

Mag een docent ‘akelige beelden’ (zoals vechtpartijtjes op het schoolplein, of gedoe in de klas) van een telefoon wissen?

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de aanstootgevende beelden hierboven: waarschijnlijk mogen ze wel gewist worden (getuige een uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs), maar we raden het af. Omdat je na het wissen geen bewijs meer hebt om aan te tonen dat het gefilmde gedrag niet door de beugel kon.

Mag een docent geluidsopnamen maken in de klas, om te bewijzen dat hij bedreigd wordt door zijn leerlingen?

In principe mogen stiekem gemaakte geluidsopnamen gebruikt worden als bewijs, maar als de school het expliciet verboden heeft, mag het niet (vanwege de arbeidsrechtelijke relatie werknemer-werkgever).  Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, als de docent al alles geprobeerd heeft, en de schoolleiding (werkgever) nog steeds weigert om actie te ondernemen, zou er toch zo’n geluidsopname gemaakt kunnen worden.

De brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen gaat over social-mediagebruik door onderwijzend (en onderwijs-ondersteunend) personeel, en wat dat betekent voor scholen. Download hem hier.

Reactie(s) (25)

 1. Gerben (reply)

  14 september 2023 at 13:47

  Om heel dit verhaal af te korten, een paar leerkrachten hebben gekeken in een groepchat tussen ik en mijn vrienden, ik weet niet of ze toestemming hebben gekregen van één persoon dat in die groepchat zit. Ik heb wel gelezen dat ze mogen kijken in een gsm met de toestemming van de persoon in bezit van de gsm, maar als het een chat is waar dat 1 of meerdere personen inzitten moeten de leerkrachten eerst toestemming vragen aan de andere leden van die groepchat? alvast bedankt als er hier op word gereageerd.

 2. Joris Kirens (reply)

  6 september 2023 at 10:40

  De school heeft mijn mobiel in beslag genomen omdat ik op de gang hem in mijn hand had en volgens de schoolregels mag dit niet.
  Bij het ophalen haalt de mevrouw het uit het kluisje en laat hem vallen nu is het scherm kapot.
  Ze zegt nu dat het klopt dat door haar val het scherm kapot is maar dat de school niet aansprakelijk is omdat dit in het school regelement staat dat ze niet aansprakelijk zijn.
  Kan dat zomaar?

 3. Marit (reply)

  5 september 2023 at 13:42

  Docenten willen dat we telefoons in gaan leveren aan het begin van de les tot einde van de les. Maar ik lees hier niks over in het regelement van school. En zelf ben ik ook meerderjarig en betaal ik zelf voor mijn telefoon. Ben ik nog verplicht dit in te leveren of niet?

 4. Nick (reply)

  10 mei 2023 at 11:28

  Ik was tijdens de les op me telefoon aan het kijken om te zien hoe laat het was en het was 10:40 en en de docent ziet het en pakte mijn telefoon af mag de docent mijn telefoon dan tot kwart over 2 houden als ik om 10:45 uit ben?

  1. Justine Pardoen (reply)

   10 mei 2023 at 15:13

   Nee, dat mag niet. Dat mag alleen als het beschreven staat in de schoolregels: dat je je telefoon tot een bepaald uur op de dag kwijt bent als gevolg van je overtreding. Overigens, wat vind je zelf een redelijke straf voor deze overtreding? Tip: koop een horloge 🙂

 5. Kilian (reply)

  20 februari 2023 at 12:16

  Mag een docent je telefoon afpakken tot half 5 als je om half 1 klaar bent en naar huis moet

 6. ano niem (reply)

  16 september 2022 at 11:04

  mijn telefoon is nu net afgepakt voor 4 dagen het is vrjdag en kan de telefoon pas maandag einde van de dag ophalen hoe het komt? de docent maakte een foto van mij met mijn telefoon omdat ik dat vroeg maar ze maakt een selfie. nu heeft ze mijn telefoon en ik ben er erg oneens mee ik zo het niet erg vinden voor 1 dag maar 4 dagen gaat me te ver de foto heb ik ook meteen verwijdert omdat de docent over het lintje ging er over. ik vind het erg disrespectful dat mijn docent dit doet naarmate ik niet brutaal ben geweest.

 7. Hans (reply)

  1 juli 2022 at 14:37

  ik wilde ook even mijn 2 cent in het bakje doen mbt in beslag nemen van mobieltjes….is het niet zo dat je daarmee een aantal zaken ernstig in gevaar brengt?….zo is daar bv het ontnemen van de betreffende persoon, van wie de telefoon is ingenomen, de mogelijkheid om direct hulpverleners in te roepen zoals daar zijn 112 en 113….en…..er is een wet op vrije nieuwsgaring voor iedere staatsburger….die komt ernstig in het geding als een leraar een mobieltje in beslag neemt…..buiten dat is een mobieltje een warenhuis aan persoonlijke en privacy gevoelige informatie….inbeslagname dient, mijn inziens dan , enkel te gebeuren door een bevoegd, ingezworen ambtenaar van Justitie en niet door een over de pis zijnde leraar hoe vervelend het lesgeven op dat moment ook kan zijn…Rusland is ietsjes verder weg dan voortgezet onderwijs in Nederland.
  Als ik er naast zit dan hoor ik dat graag.

  1. Justine Pardoen (reply)

   1 juli 2022 at 18:31

   Inderdaad mag een docent niet in de telefoon kijken. Maar innemen mag wel als daar regels voor zijn. Langer dan de schooltijd mag het niet: aan het eind van de lesdag moet de leerling er weer over kunnen beschikken.

   1. Hans (reply)

    1 juli 2022 at 19:38

    De premisse is me duidelijk…maar in een instituut van onderwijs is de vraag waar een ( redelijk ) set aan regels mag/moet voldoen…zeker als het een “dwingend “karakter heeft….m.a.w. als je niet akkoord gaat is hier geen plaats voor je en/of schorsingen….en dat creëert mogelijke juridische problemen voor die schorsing/afwijzing….er is ook zoiets als een fair,evenredig gebalanceerde, niet dwingende essentie van regels….et cetera…..ik kan hier nog veel over duiden en schrijven….het ontbreekt me aan de nodige tijd….maar de vraag is en blijft of je jong volwassenen zo’n ( dwingende) keuze mag voorleggen…los van of deze regels een toets van legaliteit, van onder anderen mijn argumenten van welke de hulpdiensten en alle alarmmeldingen de hoofdzaken zijn, zullen doorstaan.

 8. Lieuwe (reply)

  1 juni 2022 at 10:53

  dus een docent mag mijn telefoon opeisen, maar betekent dit ook dat ik verplicht ben hem in te leveren?

  1. Justine Pardoen (reply)

   1 juni 2022 at 11:15

   Ja. Je docent is tijdens de les de baas. Na de les moet je je telefoon weer terugkrijgen en de docent mag niet in je telefoon kijken.

 9. Sander van Hooff (reply)

  6 februari 2022 at 09:45

  Mijn telefoon is door de directeur ingenomen en aan de politie gegeven. Ben mijn telefoon al meer dan 3 weken kwijt!
  De telefoon is van mijn moeder en die weet niet wat ze moet doen om de telefoon terug te krijgen.

 10. Eddy (reply)

  28 januari 2022 at 08:55

  Goede dag lezer,

  Ik ben al weken aan het uitvissen hoe een specifiek voorval opgelost kan worden.
  Mijn zoon (12) moet elke dag 45 min met de fiets naar school (basisschool) 2 jaar geleden zat hij nog bij ons in het dorp op school maar deze ging spontaan sluiten en de school waar hij nu op zit is dus het dichtste bij.
  Maar voor de afstand vonden wij een telefoon met abonnement wel een pré.
  Nu moet hij deze elke dag aan het begin van de les in een laatje leggen en heeft een klasgenootje dit ook gedaan maar gooide deze boven op die van mijn zoon waardoor het scherm aan diggelen lag.
  Wie is nu verantwoordelijk. Want hij heeft geen andere mogelijkheid. Hij mag m niet uit zetten en in zijn tas houden of in zijn broekzak.
  Maar school is van mening dat dit een regel is. Maar ik wil dat hij uit veiligheidsoverwegingen een gsm bij zich heeft en deze ook zelf bij zich houdt.
  Wie kan ik aansprakelijk stellen?

  1. M (reply)

   16 maart 2022 at 13:31

   Beste, dit is een simpel geval van een onrechtmatige daad. 6:162BW de ouders van het klasgenootje zijn aansprakelijk voor de schade. Dit is voornamelijk verzekeringswet (aansprakelijkheidsverzekering)

 11. anoniem (reply)

  29 november 2021 at 09:34

  mijn telefoon moet ik om half 5 ophalen wanneer ik 12:40 uit ben, ik kan dus niet naar huis omdat ik de niet uit me hoofd weet hoe laat de bus rijd. Wie is hier nog meer tegen en wil dat deze regel word afgeschaft.

 12. Kaylee (reply)

  1 september 2021 at 22:28

  Mag een docent je telefoon in een doos leggen die in een kast gaat (de kast gaat opslot) einde van de les krijg je hem terug

 13. Yente (reply)

  13 april 2021 at 22:22

  Stel nou dat als je telefoon word afgepakt door een docent en hij/zij zegt dat je hem half 4 weer mag ophalen maar je moet 2 uur weg om bijv naar de dokter te gaan mag de docent je telefoon dan alsnog houden of moet hij/zij hem dan al terug geven?

 14. Kees (reply)

  25 november 2020 at 11:22

  Mag je docent iedereen zijn telefoon eisen terwijl er geen uitleg wordt gegeven waarom wij worden gestraft? Want we hebben niks gedaan maar elke 2e jaars klas moet hem inleveren zonder reden

  1. Wil (reply)

   4 december 2020 at 17:43

   Alhoewel er in dit stuk staat dat de “De docent kan eisen dat het toestel wordt afgegeven op straffe van schorsing van de leerling (Art. 13 Inrichtingsbesluit W.V.O.).” is dat niet helemaal waar.
   Art. 13 Inrichtingsbesluit W.V.O gaat alleen over schorsing: ” Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.”
   In het schoolreglement moet beschreven staan dat een leerkracht het recht heeft om telefoons op te eisen. Anders zou elke leerkracht zomaar een regel kunnen gaan bedenken om leerlingen te schorsen. “Ja, Kees jij bent geschorst want vandaag is het dinsdag en jij hebt geen gele sokken aan. ” Dus even het schoolreglement lezen.
   Ik begrijp dat het tegenwoordig normaal is dat iedereen voortdurend een telefoon bij zich heeft, maar als de lessen door al die telefoons voortdurend gestoord of onderbroken worden, dan begrijp ik best dat een leerkracht maatregelen gaat nemen.
   Een gesprek met de leerkracht is de meest gemakkelijke manier om uit te vissen waarom hij / zij dit doet.

 15. Anoniem (reply)

  17 november 2019 at 23:29

  Als je een vierkant rooster hebt mag een afdelings leider dan je telefoon van kwart voor 8 tot half 5 Innemen

 16. Emma (reply)

  24 september 2019 at 20:40

  Hoi ik zit in de derde en heb een vraag. Mag een docent in je agenda kijken? Deze agenda heb ik zelf gekocht en is dus niet van school. Er staan dus ook privé dingen in. Ik hoop dat jullie snel reageren!
  Groetjes Emma

 17. Natalie (reply)

  5 juli 2019 at 11:00

  De oplossing is heel eenvoudig: de school communiceert een eenduidig beleid voor telefoons in het klaslokaal naar leerlingen zowel als de ouders en dan heeft iedereen zich daar gewoon aan te houden. Onderwijs heeft decennialang geslaagd plaatsgevonden zonder telefoons in de klas en de leerling af en toe losweken van zijn apparaat kan helemaal geen kwaad.

 18. Cheyenne (reply)

  4 februari 2019 at 14:20

  mogen ze vragen om de telefoon in beslag te nemen. Ik zit in groep 8 en een leraar heeft gevraagd of ze mijn telefoon mocht hebben. Ik zou het aan het einde van de dag weer krijgen. Ik heb het gegeven maar niet echt vrijwillig. Mag je je eigen telefoon stelen van een docent? Ik vind het oneerlijk dat hun spullen in beslag mogen nemen of gewoon doen. Hoop dat jullie reageren. Alvast bedankt

  1. Wilma (reply)

   5 juli 2019 at 12:22

   Cheyenne ga ervoor meid

   PS laat even weten hoe het afgelopen is

   Groet,
   Wilma en de kids

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gepubliceerd op: 29 maart 2018
Gepubliceerd door: Justine Pardoen
Reacties: 25 reacties