4
april
2019
mediaopvoeding in de kinderopvang - Bureau Jeugd en Media

Gepubliceerd door Marije Lagendijk in Ouders

Wat kan de kinderopvang doen aan mediaopvoeding?

In hun vorige blog hebben ze aandacht besteed aan de redenen waarom je als kinderopvang iets zou moeten doen met mediaopvoeding. Dit keer duiken Sonja Heijkamp en Marije Lagendijk dieper in wat je kunt doen.

Als je door ons vorige blog geïnspireerd bent geraakt om iets te gaan doen met mediaopvoeding binnen jouw kinderopvangorganisatie, is het logisch dat je zoekende bent wat je dan precies zou kunnen doen. In deze bijdrage belichten we een aantal aspecten die van belang zijn om mediaopvoeding een structurele plek te geven binnen jouw organisatie.

Zorg voor visie

Een goed pedagogisch klimaat om mediaopvoeding te bieden aan kinderen begint met een organisatie-brede visie op media. Het mooiste is om samen te bepalen wat je wilt bereiken, welke keuzes je maakt en waarom. En hoe ouders en kinderen daar in de praktijk iets van merken. Kortom: integreer mediabeleid in je pedagogisch plan.

Om mediabeleid goed vorm te geven start je met een teamgesprek met alle pedagogisch medewerkers. Wat maken ze mee? Welke vragen stellen ouders? Hoe kijken zij zelf aan tegen het idee om actief aan mediaopvoeding te gaan doen? Als je een gezamenlijke visie kunt formuleren, is er bij de uitvoering ervan direct meer draagvlak en commitment van de pedagogisch medewerkers. Zij zijn de mensen die het beleid in de praktijk moeten gaan uitvoeren. Betrek dus het team en voer een goede dialoog over mediaopvoeding.

Betrek ouders en opvoeders

Een mooie vervolgstap is het organiseren van een ochtend, middag of avond met de ouders van de kinderen. Laat ouders vertellen welke media ze thuis gebruiken, waar en hoe en waarom zetten zij die media in? Is dat in de opvang anders? Kan het kwaad als media thuis met een andere reden worden ingezet dan in de kinderopvang? Wat vinden ouders van de ideeën van de opvang? Wat verwachten ouders van de kinderopvang als het gaat om mediaopvoeding? Tijdens de bijeenkomst is het waardevol om actief aan de slag te gaan. Samen met de ouders brainstormen over de vraag: ‘Hoe kunnen we media op een goede manier inzetten?’ – het kan mooie, inspirerende ideeën opleveren en een goed inzicht in de wensen en zorgen van ouders.

Voldoende kennis en middelen

Als team en ouders samen hebben nagedacht over beleid en besloten hebben hoe in de opvang met media wordt omgegaan, dan is het belangrijk om te bepalen welke middelen je daarvoor nodig hebt. Als een team aangeeft meer te willen leren over de mogelijkheden en over hoe je aan mediaopvoeding doet, is het slim om hiervoor een training te volgen. In de training ‘Haal meer uit media voor peuters’ staat de inzet van media en de rol van de pedagogisch medewerker centraal. De training bestaat uit actieve werkvormen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Bureau Jeugd & Media is gecertificeerd om deze door Sardes ontwikkelde training te verzorgen. Vraag gerust om meer informatie.

Meer leren over mediaopvoeding kan zorgen dat de pedagogisch medewerker zich minder handelingsverlegen voelt en actief met ouders de mediaopvoeding durft te bespreken, of ouders zelfs durft te adviseren. Als je besluit een jaarlijkse ouderavond te organiseren over mediaopvoeding op de opvang is het fijn als de pedagogisch medewerkers dit zelf kunnen en durven oppakken; na de training lukt dat ook. Ouders vinden het vaak prettig om concrete tips en mogelijkheden vanuit de kinderopvang aangereikt te krijgen. Wat zijn geschikte media voor mijn kind? Hoe beoordeel je dat? Waar vind ik ze? Hoe zet je die media in om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren? Hoe doe je dat thuis? Ouders horen ook graag van andere ouders hoe zij dat doen. 

Koffer vol media

Om mediabeleid een goede plek te geven, is visie, houding en kennis over media bij de pedagogisch medewerkers dus van groot belang. Maar ook de fysieke materialen om met media aan de slag te gaan met de kinderen, mogen niet ontbreken. Daarnaast is het goed om zelf te weten welke betrouwbare websites bruikbare informatie geven over mediaopvoeding. Welke sites ga je ouders adviseren? Er is een landelijke organisatie ‘Netwerk Mediawijsheid’ die goede tips en adviezen op de site heeft staan om direct in de praktijk te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk om ouders te wijzen op Mediaopvoeding.nl, de gratis vraagbaak waar overigens professionals ook terecht kunnen.

Pedagogisch medewerkers moeten beschikking hebben over allerlei materialen en middelen die ze nodig hebben om met kinderen te werken met en aan media. Een goed gevulde mediakoffer met materialen bestaat in elk geval uit een toolbox met goede websites en apps. Bibliotheken hebben specialisten in huis die ondersteuning kunnen bieden bij het vullen van zo’n ‘mediakoffer’. Zij kunnen informeren over geschikte media, zoals geanimeerde prentenboeken (BereSlim , levende prentenboeken), apps, boeken en websites. De bibliotheken worden ook wel de ‘clubhuizen van de mediawijsheid” genoemd, dus maak gebruik van die kennis.

Naast de toolbox is het ook belangrijk om een goede, veilige wifi-verbinding te hebben om op te werken. En tablets met daarop verschillende goede apps die de boekjes, filmpjes en liedjes ondersteunen.

Samenvattend…

Wat je kan doen binnen de kinderopvang?

  • Zorg voor een visie die samen gemaakt is met het team en de ouders
  • Train medewerkers zodat ze beslagen ten ijs komen
  • Zorg voor goede materialen
  • Stel een toolbox samen met adviezen
  • Zet informatie op de website over de visie en het beleid
  • Verzorg ouderavonden over media

Wil je meer met mediaopvoeding binnen jouw organisatie, locatie of team? Neem dan vrijblijvend contact op. We bieden ondersteuning bij visie- en beleidstrajecten, verzorgen informatiebijeenkomsten en trainen naast onderwijsprofessionals ook professionals uit het sociaal domein.

Sonja Heijkamp en Marije Lagendijk

Gerelateerde berichten
zelfmoord en depressie onder jongeren
Ouders

Wat heeft zelfmoord onder tieners te maken met internet?

Lees verder

Stappenplan sexting
Scholen

Nieuw: toolkit sexting van L.O.V.E Online

Lees verder

Bureau Jeugd & Media