30
maart
2019
Bureau Jeugd & Media - Media Ukkie Dagen (beeld: Unsplash)

Gepubliceerd door Justine Pardoen in Onderzoek

Onderzoek naar gebruik media door jonge kinderen #MUD19

In het kader van de Media Ukkie Dagen is net als voorafgaande jaren weer onderzoek verricht.

  1. De Iene Miene Media review beslaat zeven jaar aan Iene Miene Media-onderzoek, van 2012 t/m 2018. De review is uitgevoerd door Prof. dr. Peter Nikken, lector Jeugd en media bij hogeschool Windesheim.
  2. De veldscan mediaopvoeding is een kwalitatief onderzoek, verricht door het Nederlands Jeugdinstituut. Voor deze veldscan zijn 11 professionals telefonisch geïnterviewd, waarvan 8 uitvoerend medewerkers en 3 stafmedewerkers.
  3. Een enquête van het Landelijk Ouderpanel van Stichting Opvoeden.nl onder 717 ouders, om in kaart te brengen welke vraagstukken en behoeftes er liggen bij ouders over informatievoorziening rondom mediaopvoeding. Alle onderzoeken zijn in opdracht van het Netwerk Mediawijsheid verricht.

Enkele interessante uitkomsten

  • Ouders stellen weinig concrete, directe vragen over de mediaopvoeding van hun kinderen aan beroepskrachten. Wel stellen ouders regelmatig vragen die indirect over de mediaopvoeding gaan. Een voorbeeld hiervan is een ouder die een vraag heeft omtrent het slecht inslapen van het kind en waarbij, na doorvragen, ook de invloed van het gebruik van media hierop ter sprake kwam. Verder zijn er in de praktijk al professionals die mediaopvoeding als aandachtsgebied hebben. Collega’s kunnen op hen terugvallen met hun vragen. (Veldscan mediaopvoeding)
  • Onder de jonge kinderen die media zonder begeleiding gebruiken, zijn opvallende verschillen. Kinderen uit lager opgeleide gezinnen spelen wat vaker alleen avonturenspelletjes, terwijl kinderen uit hoger opgeleide gezinnen relatief vaker zelfstandig educatieve applicaties gebruiken. In intacte gezinnen spelen kinderen overigens ook vaker alleen educatieve spelletjes, terwijl alleenstaande ouders die vaker met hun kind samen gebruiken. (Iene Miene Media review)
  • Ouders schatten de mediavaardigheid van hun kinderen eerder vrij laag in. Wel menen ouders (vooral sinds 2014) dat hun kinderen vaardiger zijn met media dan voorheen. Met name oudere kinderen binnen de doelgroep van 0-6 jaar zijn volgens hun ouders in 2018 meer mediavaardig dan in 2012. (Iene Miene Media review)
  • In de afgelopen 7 jaar zijn de opvoedvragen of -zorgen redelijk constant in urgentie. Meest prangend is het garanderen van veiligheid, ongeschikte inhoud herkennen en weten wat normaal mediagebruik is en dit in de hand kunnen houden. Opvallend is wel dat de vraag hoe ouders het dagelijks mediagebruik van hun kind in de hand kunnen houden veel urgenter is geworden sinds 2012. (Iene Miene Media review)
  • Het mediabezit is ook bij kinderen zelf toegenomen, vooral in gezinnen waar ouders de opvoeding samen doen. Over de jaren heen groeide het aantal jonge kinderen met eigen media op de slaapkamer, zoals een (kinder)laptop (gestegen van 2% naar 5%) of een smartphone of (kinder)tablet (beide van 0% naar 8%). (Iene Miene Media review)
Bureau Jeugd & Media - onderzoek Media Ukkie Dagen

Tips

Wil je tips voor de mediaopvoeding van jonge kinderen? Kijk op de campagnepagina van de Media Ukkie Dagen. Daar vind je ook alles over de MediaDiamant, een houvast voor de mediaopvoeding.

Gerelateerde berichten
antroposofie mediaopvoeding vrijeschool boek Edmond Schoorel
Scholen

Mediaopvoeding vanuit het perspectief van de vrijeschool (deel 3)

Lees verder

sexting
Scholen

‘Weet iemand waar Laura is?’ Serie over shame sexting: de klasgenoot

Lees verder

Bureau Jeugd & Media