23
oktober
2022
Onderzoek mediagebruik jongeren - Bureau Jeugd en Media

Gepubliceerd door Justine Pardoen in Onderzoek

Problematisch mediagebruik verdubbeld tijdens corona

Problematisch mediagebruik (sociale media én gamen) is verdubbeld in 2021 (tijdens corona). Zowel bij jongens als bij meiden. Jongens zijn opmerkelijk meer gaan gamen, maar ook bij meiden zie je toename. En de helft van de jongeren merkt dat het ten koste gaat van het maken van huiswerk.

Recente onderzoeksgegevens mediagebruik jongeren over 2021

(bron: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, 2022).

Zie ook: Ik wil dit helemaal niet weten…

Sociale media:

 • Intensief (gedurende bijna de hele dag) online contact met anderen via sociale media komt bijna
  twee keer zo vaak voor bij leerlingen in het voortgezet onderwijs (1 op de 3) als bij leerlingen in
  het basisonderwijs (1 op de 6). Problematisch socialemediagebruik (gebaseerd op kenmerken
  van verslaving) wordt door 4 procent van de leerlingen in het basisonderwijs en 5 procent van
  de leerlingen in het voortgezet onderwijs gerapporteerd. Van de middelbare scholieren ervaart
  39 procent dat zij (best of heel) vaak minder tijd besteden aan huiswerk maken of leren voor
  school vanwege hun smartphonegebruik.
 • Intensief contact via sociale media nam tussen 2017 en 2021 toe bij zowel jongens als meisjes in
  het voortgezet onderwijs. Ten opzichte van 2017 is het percentage meisjes in het basisonderwijs
  dat problematisch socialemediagebruik rapporteert in 2021 meer dan verdubbeld. Ook in het
  voortgezet onderwijs is problematisch socialemediagebruik tussen 2017 en 2021 gestegen
  (bij zowel meisjes als jongens), terwijl deze stijging nog niet zichtbaar was in 2019.
 • In het voorgezet onderwijs komen intensief online contact, problematisch socialemediagebruik
  en minder tijd besteden aan huiswerk maken of leren voor school door smartphonegebruik
  vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Hoe lager het schoolniveau, des te vaker leerlingen
  intensief online contact hebben en problematisch socialemediagebruiker zijn. Naarmate
  middelbare scholieren ouder worden, rapporteren zij vaker intensief contact via sociale media
  en smartphonegebruik dat ten koste gaat van huiswerk maken of leren.
 • Middelbare scholieren die niet met beide ouders in één huis wonen hebben vaker intensief
  contact via sociale media en rapporteren vaker dat ze minder tijd aan huiswerk maken of leren
  besteden door hun smartphonegebruik dan middelbare scholieren die wel met beide ouders
  in één huis wonen. In het voortgezet onderwijs hebben leerlingen met een hoge gezinswelvaart
  vaker intensief online contact via sociale media dan leerlingen met een lagere gezinswelvaart.
 • In het basisonderwijs komen intensief online contact en problematisch socialemediagebruik
  vaker voor bij leerlingen met een migratieachtergrond dan bij leerlingen zonder een migratieachtergrond.

Gamen

 • In het voortgezet onderwijs rapporteert 13 procent van de leerlingen intensief gamen (24 of meer
  uren per week gamen), terwijl problematisch gamen (gebaseerd op kenmerken van verslaving)
  bij 3 procent voorkomt. In het basisonderwijs zijn deze percentages nagenoeg hetzelfde als in
  het voortgezet onderwijs. Van de middelbare scholieren geeft 13 procent aan dat zij (best of heel)
  vaak minder tijd besteden aan huiswerk maken of leren voor school door het gamen.
 • Ten opzichte van 2017 is het percentage intensieve gamers in het basisonderwijs in
  2021 gestegen bij zowel jongens als meisjes, waarbij het percentage onder meisjes zelfs
  verviervoudigd is. In het voortgezet onderwijs is tussen 2017 en 2021 ook een stijging in intensief
  gamen onder jongens en meisjes te zien, terwijl deze stijging in 2019 nog niet zichtbaar was.
  Problematisch gamen is in het basisonderwijs alleen bij jongens toegenomen. In het voortgezet
  onderwijs nam problematisch gamen tussen 2017 en 2021 alleen toe bij meisjes.
 • In zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs komen intensief en problematisch gamen
  veel vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Bovendien rapporteren jongens in het voortgezet
  onderwijs veel vaker dat gamen ten koste gaat van huiswerk maken of leren voor school dan
  meisjes. In de jongere leeftijdsgroepen komt het vaker voor dat leerlingen vanwege gamen
  minder tijd besteden aan huiswerk maken of leren dan in oudere leeftijdsgroepen.
 • VMBO-b- en VMBO-t-leerlingen hebben een hogere kans om intensief te gamen en om te gamen
  ten koste van huiswerk maken of leren dan HAVO- en VWO-leerlingen. Middelbare scholieren
  met een migratieachtergrond laten vaker problematisch gamen zien dan middelbare scholieren
  zonder een migratieachtergrond.
 • In het basisonderwijs komt intensief gamen vaker voor onder leerlingen met een lagere
  gezinswelvaart dan onder leerlingen met een gemiddelde gezinswelvaart. Middelbare scholieren
  met een lage gezinswelvaart rapporteren vaker dat gamen ten koste gaat van huiswerk maken
  of leren dan middelbare scholieren met een hoge gezinswelvaart.
 • Intensief gamen komt in het basisonderwijs vaker voor bij scholieren die niet met beide ouders
  in één huis wonen dan bij scholieren die wel met beide ouders in één huis wonen. Daarnaast
  rapporteren middelbare scholieren die niet met beide ouders wonen vaker dat het gamen ten
  koste gaat van huiswerk maken of leren.
Gerelateerde berichten
Week van de Mediawijsheid
Scholen

Week van de Mediawijsheid over omgangsvormen

Lees verder

Eerste keer seks
Onderzoek

Online wereld maakt drempel hoger om aan seks te beginnen

Lees verder

#Filterdrop - Bureau Jeugd en Media
Online jeugdcultuur

Ben je ‘echt’ met BeReal?

Lees verder

Bureau Jeugd & Media