29
maart
2018
mobiel afpakken

Gepubliceerd door Justine Pardoen in Scholen

Mag een docent de mobiel van een leerling afpakken?

Deze week verscheen van Kennisnet de brochure ‘Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen’. Alles over social-mediagebruik door onderwijzend (en onderwijs-ondersteunend) personeel, en wat dat betekent voor scholen.

De nieuwe brochure van Kennisnet is meer een boek: omvangrijk, volledig en voor veel scholen veel nieuws, schatten we in. Er zijn ook discussiekaarten bij gemaakt voor intern gebruik in schoolteams of management-teams. Met een handleiding. Mooi document al met al.

Uit de brochure halen we onderstaande vragen over het afpakken van de smartphone door docenten, voor straf of preventiemaatregel om sexting in te dammen bijvoorbeeld. Voor meer informatie, verwijzen we naar de brochure zelf, zie de downloadlink onderaan.

Mag een docent de mobiel van een leerling afpakken?

Nee, een docent mag een telefoon niet ‘fysiek’ afpakken. Hij of zij mag het toestel dus niet uit de hand van een leerling grissen of loswrikken. De docent kan wél eisen dat het toestel wordt afgegeven op straffe van schorsing van de leerling (Art. 13 Inrichtingsbesluit W.V.O.) maar hij mag daar geen geweld bij gebruiken.

Mag een docent een telefoon gedurende een week in beslag nemen?

Er bestaat geen wetgeving die hier iets over zegt. Wel is het zo dat dat scholen straffen mogen opleggen, zolang die ‘redelijk’ en ‘proportioneel’ zijn. Een telefoon een week lang in bewaring nemen is waarschijnlijk disproportioneel. Belangrijk is vooral dat de straf opgenomen moet zijn in de schoolregels, en vooraf bekend moet zijn gemaakt aan de leerlingen.

Mag een docent aanstootgevende foto’s of filmpjes van een telefoon wissen?

Hierover bestaat – juridisch gezien – geen duidelijkheid. Het lijkt te mogen, maar we raden het af. Het is beter om de leerling te vragen om die beelden zelf te wissen, of om contact met de ouders op te nemen. Het is ook verstandig om – in de klas – te vragen, of te bespreken, om de beelden niet verder te verspreiden.

Mag een docent ‘akelige beelden’ (zoals vechtpartijtjes op het schoolplein, of gedoe in de klas) van een telefoon wissen?

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de aanstootgevende beelden hierboven: waarschijnlijk mogen ze wel gewist worden (getuige een uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs), maar we raden het af. Omdat je na het wissen geen bewijs meer hebt om aan te tonen dat het gefilmde gedrag niet door de beugel kon.

Mag een docent geluidsopnamen maken in de klas, om te bewijzen dat hij bedreigd wordt door zijn leerlingen?

In principe mogen stiekem gemaakte geluidsopnamen gebruikt worden als bewijs, maar als de school het expliciet verboden heeft, mag het niet (vanwege de arbeidsrechtelijke relatie werknemer-werkgever).  Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, als de docent al alles geprobeerd heeft, en de schoolleiding (werkgever) nog steeds weigert om actie te ondernemen, zou er toch zo’n geluidsopname gemaakt kunnen worden.

De brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen gaat over social-mediagebruik door onderwijzend (en onderwijs-ondersteunend) personeel, en wat dat betekent voor scholen. Download hem hier.

Gerelateerde berichten
Mediaopvoeding tijdens de Corona-crisis - Bureau Jeugd & Media
Ouders

Mediaopvoeding tijdens de Corona-crisis

Lees verder

TikTok campagne voor leeftiijdgrens 13 jaar
Ouders

Wat mag je op TikTok op welke leeftijd?

Lees verder

Bureau Jeugd & Media