Freek Zwanenberg

Freek ZwanenbergFreek Zwanenberg is een ervaren docent Levenskunde en een talentvol improvisatie-pianist. Al tijdens zijn studie aan de Universiteit voor Humanistiek gaf hij les aan scholieren, waardoor hij interesse ontwikkelde in de manier waarop media de identiteitsontwikkeling van jongeren beïnvloedt, en hoe zij tegelijkertijd via media hun identiteit vormgeven.

Sociale processen en digitaal burgerschap zijn zijn specialiteit. Van binnenuit is Freek bekend met het Vrije-Schoolonderwijs en hij ziet het dan ook als een uitdaging om juist daar bij te dragen aan de invoering van mediawijsheid.

Freek heeft sinds 2007 talloze ouderavonden verzorgd. Hij is auteur van het Handboek Mediawijsheid (samen met Justine Pardoen) en heeft uitgebreide ervaring met het geven van medialessen op scholen. Zo hielp hij al in 2012 het project ‘Sociaal met Media’ opzetten, dat hij zelf een aantal malen uitvoerde met groepen leerlingen: een concreet goed doel steunen met behulp van de sociale media. Dit project is later doorontwikkeld samen met Codename Future.

“Leerlingen zouden op school moeten leren hoe ze media kunnen inzetten om hun doelen te bereiken: goede filmpjes of foto’s maken, verhalen vertellen met media, alle soorten online media leren lezen en begrijpen, oefenen met live-reportages, interviews en jezelf presenteren.”

Binnen Bureau Jeugd & Media heeft Freek zich gespecialiseerd in de mediapedagogiek in het Vrijeschool-onderwijs. In het kader van een conferentie schreef hij een inspiratieboekje voor de Vrije School. U kunt dat hier gratis downloaden.

Hij blogt hier regelmatig, o.a. over digitale tools in het kunstonderwijs, of digitale onthechting met jonge kinderen.

Freek geeft gastlessen aan middelbare scholieren en studenten in het mbo, en hbo, o.a. over ‘mindful’ mediagebruik, zelfprofilering, ondernemen met behulp van sociale media, identiteitsbeleving onder invloed van sociale media en privacy, en de invoering van digitale geletterdheid in het curriculum. (Ons meest recente aanbod u hier opvragen.) Ook verzorgt hij ouderavonden en workshops voor jeugdprofessionals in de zorg en het onderwijs, ook over hun eigen mediawijsheid. Sinds september 2021 leidt hij — samen met Justine Pardoen — Bureau Jeugd en Media.

Freek Zwanenberg in gesprek met Remco Pijpers, november 2016

Twitter: @freekzwanenberg

Wat anderen zeggen over Freek als spreker:

“Freek is een bevlogen en kundige spreker die absoluut op de hoogte was van de materie en alle vragen naar voldoening kon beantwoorden. We kijken terug op een geslaagde thema-avond.”

“We waren erg blij met Freek als deelnemer aan het panel – hij gaf veel voer voor discussie en hield het gesprek levendig. We zouden hem als spreker zeker aan anderen aanraden!”

“Zeer tevreden ouders, aansprekend onderwerp, goede content. Freek schakelde snel toen bleek dat er ook ouders waren van kinderen tussen 4-12, en niet alleen 0-4.
Cijfer: 9”

“We kijken terug op een goede ouderavond. Freek wist de ouders goed mee te nemen, er was ruimte voor het stellen van vragen en de ouders waren na afloop blij dat ze er bij waren geweest en vertelden dat ook weer aan andere ouders.”

Als deskundige in de media:

Zie hier.

Schermloze zomervakantie: resetten van relaties of los van realiteit? (NOS)

In november 2016 sprak Freek met Remco Pijpers van Kennisnet, over Rudolf Steiner en digitale geletterdheid. Luister het gesprek terug in deze podcast.