Mentorlessen

Ruzie in de whatsappgroep, sexting, pestaccounts, radicalisering…

Zo nu en dan speelt er wat in de school en moet je met een of meerdere klassen aan de slag. Dat is lang niet gemakkelijk, want als het om een gevaarlijke challenge gaat, kun je je les niet beginnen met het gezamenlijk bekijken wat die challenge nou precies inhoudt. Je kunt zelfs niet veronderstellen dat iedereen van het bestaan afweet. Hoe pak je dat dan aan?

Mentorlessen zijn online lessen die mentoren in het VO ondersteunen bij het voeren van gesprekken in de klas over actuele en relevante onderwerpen rond mediawijsheid die niet binnen het verplichte curriculum vallen. Enerzijds ter preventie om het veilig leef- en leerklimaat op school te borgen en anderzijds wanneer actieve interventie nodig is om deze bij incidenten te herstellen.

Minimale voorbereiding

Zonder enige kennis van het onderwerp en met minimale voorbereidingstijd kun je aan de slag. Alles staat al klaar, zelfs de vragen om leerlingen te laten reflecteren op gedrag. Op die manier kun je je maximaal focussen op het gesprek zelf, de groepsdynamiek en doorpakken op wat er in de klas leeft en speelt.

 • Kant-en-klare online lessen
 • Geschikt voor digibord en tablet
 • Altijd actueel en relevant
 • Modulaire opbouw
 • Vaste structuur als leidraad
 • Tijdsduur zelf te bepalen
 • Minimale voorbereidingstijd
 • Maximale focus interactie en reflectie
 • Draagt bij aan mediawijsheid

De opzet van de lessen

De inhoud van een les biedt voldoende stof om er 2 x 50 minuten mee te kunnen vullen. Minder kan ook. De les is lineair opgebouwd en heeft een vaste structuur van zes onderdelen (Intro, Kennis, Video, Discussie, Quiz en Opdracht). Maar je kunt er zo flexibel mee omgaan als je wilt. Je kunt:

 • de onderdelen volgens de vaste structuur doorlopen
 • een eigen volgorde kiezen (zelfs tijdens de les)
 • besluiten slechts een of enkele onderdelen te behandelen

Elke les heeft een eigen handleiding, waarin de docent per onderdeel toelichting vindt.

Nieuw: lessen over nepnieuws

We maakten met financiële steun van Facebook een serie lessen over nepnieuws. Nepnieuws is een actueel en belangrijk onderwerp waar je altijd mee aan de slag kunt. Ook zonder dat er incidenten zijn. Enkele inzichten zijn wel te relateren aan de dagelijkse praktijk en groepsdynamiek. Je kunt de link leggen naar het verspreiden en geloven van roddels bijvoorbeeld. Of dat een klein misverstand kan escaleren tot iets groots. Of dat de waarheid soms ondergeschikt is aan andere behoeften.

In een gedigitaliseerde maatschappij is het belangrijk om kritisch te zijn op wat je leest en ziet. Want alleen als je weet waar je goede, betrouwbare informatie kunt vinden en hoe je ‘waar’ van ‘onwaar’ kunt onderscheiden, kun je juiste keuzes maken en je rechten als democratisch burger uitoefenen.

Van Broodje Aap tot Propaganda

Les 1 Nepnieuws vo onderbouw (12 - 15 jaar)

Wat is nepnieuws nou precies?

Les 2 Nepnieuws vo onderbouw (12 - 15 jaar)

Soorten nepnieuws en effecten

Les 3 Nepnieuws vo onderbouw (12 - 15 jaar)

Hoe kun je zelf nepnieuws herkennen?

In de lessen leren de leerlingen:

 • wat de taak van nieuwsmedia en journalisten is
 • wat nepnieuws is
 • welke verschillende soorten nepnieuws er zijn
 • wat het doel van nepnieuws is en wat de effecten kunnen zijn
 • hoe je nepnieuws kunt herkennen
 • hoe je betrouwbaarheid van informatie kunt controleren

Het doel van de lessen is om leerlingen bewust te maken van:

 • het belang van het controleren van de betrouwbaarheid van informatie
 • het gevaar van nepnieuws voor een samenleving
 • hun eigen rol wanneer ze berichten delen via sociale media