Bureau Jeugd & Media 2016

Vrijeschoolse mediapedagogiek

In het najaar van 2015 organiseerde de Vereniging van vrijescholen samen met BVS-Schooladvies en Hogeschool Leiden een conferentie over media(wijsheid) en digitale middelen op vrijescholen in het primair onderwijs – kortweg: vrijeschoolse mediapedagogiek. Een conferentie voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, bestuurders van vrijescholen en studenten van de Vrijeschool Pabo. Tijdens de conferentie werd met elkaar gesproken over de betekenis van mediawijsheid en digitale middelen in het leven van kinderen en het vrijeschoolonderwijs. Het doel van de conferentie was elkaar te inspireren om binnen de scholen met dit thema verder te gaan.

Bij de voorbereiding en op de dag zelf heeft Bureau Jeugd & Media een grote rol mogen spelen. Freek Zwanenberg schreef een inspiratieboekje dat vrijescholen handvatten biedt om het thema binnen de school te verkennen. Verschillende scholen en besturen hebben het thema inmiddels op de agenda staan en gaan samen met leerkrachten en ouders op zoek naar een vrijeschoolse mediapedagogiek.

In het najaar van 2016 organiseert de Vereniging van vrijescholen een terugkombijeenkomst om een jaar later te reflecteren op de ontwikkelingen in de vrijescholen op het gebied van mediawijsheid en digitale middelen in klas. Het is goed om te zien hoe de vrijescholen dit onderwerp bij de kop pakken. Het gebeurt met aandacht, respect voor verschillende meningen en met een positieve blik in het belang van de ontwikkeling van leerlingen. Op 29 maart organiseert stichting vrijescholen Ithaka (waar 10 vrijescholen onder vallen) een studiedag waar we met diverse sprekers uit ons team weer aanwezig zullen zijn. Mediapedagogiek is in het vrijeschool-onderwijs volop in ontwikkeling!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gepubliceerd op: 23 februari 2016
Gepubliceerd door: Justine Pardoen