Tip: Doe de Privacy Quickscan voor scholen

privacy2Onder invloed van de digitalisering is privacy een belangrijk thema geworden. Persoonsgegevens worden steeds makkelijker gedeeld, maar zorgvuldigheid is hierbij geboden. Ook scholen hebben hier steeds vaker mee te maken en hebben hierin een speciale verantwoordelijkheid: leerlingen zijn door hun leeftijd extra kwetsbaar en kunnen hun hele verdere leven achtervolgd worden door uitgelekte of ten onrechte gedeelde gegevens. Hoe privacybewust is uw school? Check het via de Quickscan Privacy van Kennisnet.

Met de Quickscan Privacy kun je aan de hand van 9 vragen nagaan hoe zorgvuldig uw school omgaat met persoonsgegevens. Aan de hand van de antwoorden en de toelichtingen kunt u de omgang met privacy op school verbeteren. Aan de orde komen:

  • Reglementen en protocollen
  • De dagelijkse gang van zaken
  • Leerlingenadministratie en leerlingvolgsystemen

Start hier de Quick Scan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gepubliceerd op: 11 augustus 2014
Gepubliceerd door: Justine Pardoen
Tags: , ,