Sonja Heijkamp

Sonja Heijkamp - Bureau Jeugd & MediaSonja Heijkamp studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening en heeft jarenlang gewerkt als coördinerend begeleider in de zorg voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen en verslavingsproblematiek. Sinds begin mei 2017 leidt ze het consultatieteam Cliënt, Internet en Sociale media (CIS) van het Expertisecentrum van Amerpoort.

Sonja is een gepassioneerd kennisdeler; ook via sociale media is ze al langere tijd professioneel actief. Voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking ziet ze niet alleen de risico’s, maar ook de mogelijkheden van nieuwe-mediaontwikkelingen.

”Als professional ondersteun je cliënten voor korte of langere tijd op een aantal leefgebieden. Internet is daar de afgelopen jaren een onderdeel van geworden. Ik vind het belangrijk dat professionals zich dat realiseren en voldoende kennis in huis hebben om hierover in gesprek te kunnen gaan, te luisteren en de cliënt verder te helpen om ook op internet zo zelfstandig mogelijk te leven”.

Voor Bureau Jeugd & Media ondersteunt Sonja zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg, GGZ en Jeugdzorg bij het ontwikkelen van een methodische en praktische aanpak van de begeleiding van het mediagebruik van jongeren. Ze geeft workshops, trainingen, inspiratiemiddagen, visiebijeenkomsten, gastlessen en coacht bij implementatie-trajecten.

Twitter: @Zeijkamp