Robert Teune

RT_0Robert Teune is van oorsprong antropoloog. Hem boeit de vraag hoe wij ons leven organiseren en welke middelen we daarvoor gebruiken. Na een periode in de grafische media en reclame-communicatie te hebben gewerkt, was de stap naar mediawijsheid snel gezet: online media en sociale media zijn belangrijke middelen geworden voor nieuwe vormen van communicatie en sociale cohesie.

Robert verdiept zich graag in de nieuwe vraagstukken waar we door nieuwe media voor komen te staan in de opvoeding, het onderwijzen en begeleiden van kinderen en jongeren naar volwassenheid. Hij werkt graag met ouders, maar voelt zich als coach ook thuis in de werkvelden van regulier en speciaal onderwijs, pleegzorg en bij zorginstellingen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

“Het gaat er in mijn presentaties niet om dat opvoeders leren wat goed is voor de jongere generatie, maar om in dialoog met elkaar te ontdekken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Hoe ga je met kinderen en jongeren in gesprek over thema’s als online privacy, seksualiteit, vriendschap, informatie en nieuws? Hoe kom je tot afspraken die voor alle betrokkenen goed zijn? Hoe houd je rekening met de leeftijd of de specifieke ontwikkeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking of autisme?”

Voor Bureau Jeugd & Media wordt Robert Teune ingezet voor ouderavonden en workshops voor docenten en jeugdprofessionals. Als coach begeleidt hij teams in onderwijs en jeugdzorg bij de duurzame en efficiënte implementatie van online media en moderne apparatuur (smartphones en tablets) in primaire processen.