Onderzoek Martijn Schouwstra

Met je leerlingen op WhatsApp? Onderzoek Martijn Schouwstra

Onze medewerker Martijn Schouwstra studeerde eind vorige maand af op een onderzoek naar de contacten tussen leerkrachten en leerlingen via WhatsApp. In het universiteitsblad stond er een artikel over zijn onderzoek.

‘Wat gebeurt er als leerkrachten in de online-wereld van leerlingen stappen?’ Martijn Schouwstra, student communicatiewetenschap, studeerde cum laude af op deze onderzoeksvraag met de thesis ‘Social media interaction between teachers and pupils.’ Schouwstra: “Leraren kunnen ook door online contact bijdragen aan een positief sociaal klimaat.”

Het schoolplein verplaatst langzamerhand naar de digitale wereld. Dat is leuk, maar soms lastig,” vertelt Schouwstra. “Leerkrachten hebben een speciale status, en worden sneller getolereerd in een groepsapp dan bijvoorbeeld ouders.”In een verkennend onderzoek liet hij zeven leerkrachten zes weken lang deelnemen aan WhatsApp-groepen en Instagram met leerlingen. Schouwstra: “Door middel van interviews, dagboekstudies en discussies onder leerlingen ontdekte ik dat de aanwezigheid van docenten in zo’n klassenapp wel degelijk positieve effecten kan hebben op het sociale gedrag van leerlingen.”

Sommige kinderen kunnen volgens Schouwstra op sociaal gebied ‘op het schoolplein’ niet goed meekomen, maar door de aanwezigheid van een docent gaat dat in een WhatsApp-groep stukken beter. Ook is de drempel om een docent om hulp te vragen lager. “Een appje is zo verstuurd.” Maar online meekomen blijft voor zowel docenten als leerlingen een uitdaging: “Niet alle leerlingen hebben een smartphone, waardoor er extra inspanningen geleverd moeten worden om ook deze kinderen erbij te betrekken. Daarnaast zijn veel leerlingen in het begin bang dat ze de hele dag op hun vingers worden gekeken, achteraf blijkt dat echter wel mee te vallen.”

Schouwstra raadt leerkrachten aan zich te mengen in deze online wereld. “Zie het als een experiment, leerkrachten hoeven niet meteen alles te weten, maar blijf zoeken naar oplossingen. Betrek ook de ouders erbij, peil hun verwachtingen. Sommigen vinden het goed dat docenten online bereikbaar zijn, anderen stellen vragen bij het online-contact tussen leraar en kind. Maar ouders kunnen die rol van toezichthouder vaak niet vervullen, ze vallen niet goed in de groep. De leerkracht is de enige persoon die ook offline de hele groep bij elkaar heeft, viel me op tijdens het onderzoek. Ze hebben vaak een speciale status.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gepubliceerd op: 18 februari 2016
Gepubliceerd door: Justine Pardoen