Merijn Bartman

Merijn Bartman - Bureau Jeugd & MediaMerijn Bartman werkt als Mediatheek-coördinator op een school voor lichamelijk en/of geestelijk beperkte leerlingen en langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar. Als mediacoach is ze verbonden aan Stichting Orion, die 14 scholen voor speciaal onderwijs onder zijn hoede heeft. Op deze scholen geeft Merijn presentaties voor leerkrachten en ouderavonden over mediawijsheid. Ze ontwikkelt het mediawijsheid-beleid samen met de directies en coacht docenten in de dagelijkse uitvoering daarvan.

Het hart van Merijn ligt bij leerlingen in het speciaal onderwijs. Veiligheid vraagt daar veel aandacht, maar juist voor hen kan het gebruik van media de kansen vergroten om mee te doen in de samenleving. Tegelijkertijd weet Merijn als geen ander dat je bij de invoering van mediawijsheid in het speciaal onderwijs moet voorkomen dat het een extra last wordt voor de onderwijsprofessionals en ouders: de mogelijkheden van media moeten juist een positieve en verlichtende ervaring zijn voor iedereen.

“Mediawijsheid invoeren in het speciaal onderwijs houdt in dat je maximaal open staat voor elkaars vragen, zorg, ervaringen, kennis en creativiteit, maar als dat lukt, is het gebruik van media een waardevolle aanvulling in het onderwijs: je verruimt de wereld van het kind met een beperking enorm.”

Merijn Bartman verzorgt voor Bureau Jeugd & Media ouderavonden en workshops voor docenten. Ook adviseert ze bij de invoering van mediawijsheid op scholen in het speciaal onderwijs.