Martijn Schouwstra

Martijn Schouwstra 2Martijn Schouwstra is ons jongste spreker. Martijn is nog net van de generatie die een wereld kent zonder internet en mobiele telefoontjes, en hoorde tot de eerste generatie digitale tieners.

Kort geleden studeerde hij (cum laude) af in Communication Studies aan Universiteit Twente. Hij verdiepte zich al tijdens zijn studie in het gebruik en de effecten van nieuwe media op individueel en maatschappelijk niveau. Hij heeft ervaring met het geven van voorlichting dankzij de vele presentaties die hij gaf namens COC Twente-Achterhoek en de Universiteit Twente, en nu ook alweer een tijdje bij ons.

Martijn deed onderzoek naar online grooming, met speciale aandacht voor het gedrag van de groomers. Sinds 2013 geeft hij ouderavonden op basisscholen over cyberpesten; daarbij baseert hij zich op onderzoek naar het perspectief van de kinderen zelf. Zijn meest recente onderzoek ging over het contact tussen leerkracht en leerlingen op de basisschool via WhatsApp en Instragram. Tijdens studiedagen een geliefd onderwerp voor een workshop. Hij schreef ook een blog-artikel over dit onderwerp en werkt op dit moment aan wetenschappelijke publicaties over zijn bevindingen.

“Ik merk dat we vaak de neiging hebben te denken in gescheiden hokjes van online en offline werelden. Niets is echter minder waar: voor de generatie die nu opgroeit zijn beide werelden versmolten! Toch kunnen ze nog veel leren en ik vind het dan ook belangrijk om kinderen al jong te begeleiden in het gebruik van nieuwe media en hen de nodige nieuwe vaardigheden aan te leren.”

Martijn geeft voor Bureau Jeugd & Media ouderavonden in het primair onderwijs (gespecialiseerd in cyberpesten en grooming), gastlessen aan leerlingen (10 – 14 jaar) over seksuele diversiteit en media, en workshops voor jeugdprofessionals.

Bekijk nu de informatiepagina over de Workshop Online contact met leerlingen voor onder andere leerkrachten in het primair onderwijs: Informatie Workshop online contact met leerlingen

Twitter: @schouwmeester
Email: martijn.schouwstra@bjm.nl

Wat anderen zeggen over Martijn Schouwstra:

Martijn Schouwstra