Jan Willem Roseboom

JWRJan Willem Roseboom studeerde Marketing aan de HEAO en deed een coachingsopleiding. Hij werkte jarenlang bij een grote landelijke jongerenorganisatie, waar hij vrijwilligers trainde in het jeugdwerk. Daarnaast ontwikkelde hij diverse creatieve concepten voor tiener- en jongerenwerk. Jan Willem is op z’n best voor groepen als trainer of gespreksleider, en in creatieve ontwikkelsessies.

In 2008 richtte hij de Family Factory op, een stichting die ouders inspireert en coacht om iets moois te maken van hun gezinsleven. Zijn eigen gezin heeft hij inmiddels uitgebreid met pleegkinderen.

Zijn belangstelling gaat uit naar het vertalen van kennis naar gedrag in het algemeen, en met betrekking tot mediawijsheid en mediaopvoeding in het bijzonder. Hij werkt niet alleen graag met kinderen en tieners, maar ook met ouders en jeugdprofessionals.

“Processen van gedragsverandering fascineren me. Hoe zorg je er nu voor dat pubers hun kennis over media ook omzetten in bijpassend gedrag? Ik voel me uitgedaagd om mensen verantwoordelijk te maken voor zichzelf en hun omgeving en hen te helpen bij het dragen van die verantwoordelijkheid.”

Voor Bureau Jeugd & Media geeft Jan Willem ouderavonden, ook met acteurs. Hij inspireert zijn collega’s met nieuwe werkvormen en doet redactie voor diverse producties. Daarnaast verzorgt bijscholingsbijeenkomsten voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en pleegzorg.

 

Wat anderen zeggen over Jan Willem als spreker:

“Wij vonden het een zeer geslaagde avond.
De wijze waarop Jan Willem Roseboom inhoudelijk vorm gaf aan het onderwerp: complimenten.
Juist de kwinkslagen tussendoor maakten het geheel tot een goede en ook gezellige avond.
De interactie die aan bod kwam: prima!”

“Jan Willem heeft voor de 4de keer op rij zo’n 80 ouders een geweldige interactieve en informatieve avond bezorgd. Doorspekt met humor, actualiteit en zelfreflectie. Er is veel waardering voor de interactie, de scherpte om op alle issues terug te komen. De anderhalf uur vloog voorbij.”