Jacqueline Kleijer

Jacqueline Kleijer - Bureau Jeugd & MediaJacqueline Kleijer ging naar de kunstacademie en is opgeleid als jeugdhulpverlener (geregistreerd in de kamer van Jeugdzorgwerkers BAMW). Ruim 15 jaar werkte ze als deskundige op het gebied van ‘afhankelijkheidsrelaties’ waaronder ook de (online) loverboy-problematiek valt. De afgelopen jaren werkte ze als therapeutisch hulpverlener voor meiden van 12 t/m 23 jaar bij Pretty Woman in Utrecht. Daar was Jacqueline een van de voortrekkers van de hulpverlening aan ouders.

Jacqueline is zeer deskundig in het bespreekbaar maken van seks en seksualiteit met als aandachtspunt de verleiding (misleiding) via internet en online veiligheid. Ze heeft ervaring met grote (culturele) diversiteit. Ze neemt regelmatig deel aan expertgroepen, verzorgt bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering en schuift graag aan bij veiligheidsoverleggen op scholen. Haar visie is contextueel en systemisch; haar aanpak altijd associatief en creatief met een grote rol voor het verhaal.

“Iets begrijpen en uitleggen draait om de verhalen die je erover vertelt. Dat is voor mij de essentie van media: het vertellen van een verhaal. Ik ben actief via vier Twitter-accounts, Facebook en Instagram; middenin al die verhalen. Ik begrijp goed dat tieners niet meer zonder kunnen.”

Voor Bureau Jeugd & Media wordt Jacqueline Kleijer ingezet als gastdocent en ontwikkelt ze scholingen op het gebied van online veiligheid en (seksuele) grensoverschrijding. Ze gaf vorm aan het thema ‘kinderrechten’ in de Week van de Mediawijsheid 2014, in opdracht van Mediawijzer.net. Ze verzorgt ouderavonden over seks in de media (ook met acteurs) en is consultant in crisissituaties, voor scholen, professionals en ouders (opvoedondersteuning).

Twitter: @sasklei

Jacqueline in een reportage van het Jeugdjournaal over grooming:

Wat anderen zeggen over Jacqueline als spreker:

“Leerkrachten en leerlingen waren enthousiast over de les. Jacqueline deed dit op een heel goede manier. Benoemde alles en liet de kinderen ook voelen wat het met je deed als je alleen staat en wat groepsdruk teweeg kan brengen.”

“Jacqueline verzorgde een uitstekende presentatie, die door de ouders als enorm leerzaam en verhelderend werd ervaren. Vervolgens kwam haar expertise en (levens)ervaring weer naar voren in de paneldicussie. Ik zou haar een 9 op een schaal van 10 geven.”

“Leerlingen deden goed mee en hebben veel geleerd en de ouders waren na afloop ook erg enthousiast en gaven ook aan dat ze veel nieuwe informatie gehoord hebben. Jacqueline is een bijzonder vriendelijke en inspirerende spreker die zowel de leerlingen als ouders op de juiste toon weet aan te spreken. We zien haar volgend jaar graag terug!”

“Jacqueline Kleijer verzorgt de les heel leuk, professioneel en er is veel interactie. Ze zorgt voor een veilige en prettige sfeer, waardoor leerlingen ook durven te vertellen.

Als deskundige in de media:

Zie hier. Een selectie:

Hulpverleners hebben ‘religieus analfabetisme’, en dat is lastig rond sexting (NOS)

Naaktselfie sturen is normaal. Stop met shamen van sexting. (NRC)

Waarom komen jonge slachtoffers van misbruik achter slot en grendel? (NOS)

Ma aan de mdma (HP/De Tijd)

Rapper ‘kech’ Boef als misogyn gezicht van expose-groepen (HP/De Tijd)