Jacqueline Kleijer

Jacqueline Kleijer2Jacqueline Kleijer ging naar de kunstacademie en is opgeleid als jeugdhulpverlener (geregistreerd in de kamer van Jeugdzorgwerkers BAMW). Ruim 10 jaar werkte ze als deskundige op het gebied van ‘afhankelijkheidsrelaties’ waaronder ook de (online) loverboy-problematiek valt. Een deel van de week is ze therapeutisch hulpverlener voor meiden van 12 t/m 23 jaar bij Pretty Woman in Utrecht. Daar was Jacqueline een van de voortrekkers van de hulpverlening aan ouders.

Jacqueline richtte de stichting Dig It For You op, om bestaande hulpverlening online laagdrempelig te maken. Zo werkt ze aan een multimediaal project omtrent loverboy-problematiek. Ook is ze mede-initiatiefnemer van de Kinderrechtenschool: een project waarin samen met kinderen gewerkt wordt aan een eindproduct, voor het predikaat ‘Kinderrechtenschool’.

Jacqueline is zeer deskundig in het bespreekbaar maken van seks en seksualiteit met als aandachtspunt de verleiding (misleiding) via internet en online veiligheid. Ze neemt regelmatig deel aan expertgroepen, verzorgt bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering en schuift graag aan bij veiligheidsoverleggen op scholen. Haar visie is contextueel en systemisch; haar aanpak altijd associatief en creatief met een grote rol voor het verhaal.

“Iets begrijpen en uitleggen draait om de verhalen die je erover vertelt. Dat is voor mij de essentie van media: het vertellen van een verhaal. Ik ben actief via vier Twitter-accounts, Facebook en Instagram; middenin al die verhalen. Ik begrijp goed dat tieners niet meer zonder kunnen.”

Voor Bureau Jeugd & Media wordt Jacqueline Kleijer ingezet als gastdocent en ontwikkelt ze scholingen op het gebied van online veiligheid en (seksuele) grensoverschrijding. Ze gaf vorm aan het thema ‘kinderrechten’ in de Week van de Mediawijsheid 2014, in opdracht van Mediawijzer.net. Ze geeft ouderavonden over seks in de media (ook met acteurs) en is consultant in crisissituaties.

Twitter: @sasklei

Wat anderen zeggen over Jacqueline als spreker:

“Leerkrachten en leerlingen waren enthousiast over de les. Jacqueline deed dit op een heel goede manier. Benoemde alles en liet de kinderen ook voelen wat het met je deed als je alleen staat en wat groepsdruk teweeg kan brengen.”

“Jacqueline verzorgde een uitstekende presentatie, die door de ouders als enorm leerzaam en verhelderend werd ervaren. Vervolgens kwam haar expertise en (levens)ervaring weer naar voren in de paneldicussie. Ik zou haar een 9 op een schaal van 10 geven.”

“Leerlingen deden goed mee en hebben veel geleerd en de ouders waren na afloop ook erg enthousiast en gaven ook aan dat ze veel nieuwe informatie gehoord hebben. Jacqueline is een bijzonder vriendelijke en inspirerende spreker die zowel de leerlingen als ouders op de juiste toon weet aan te spreken. We zien haar volgend jaar graag terug!”

“Een goede en erg informatieve avond! Ouders waren erg tevreden. Zeker in combinatie met de toneelspelers helemaal super, maar ook zonder toneelspelers een aanrader. Jaqueline brengt de informatie op een erg boeiende manier over.”

Als deskundige in de media:

Zie hier. Een selectie:

Hulpverleners hebben ‘religieus analfabetisme’, en dat is lastig rond sexting (NOS)

Naaktselfie sturen is normaal. Stop met shamen van sexting. (NRC)

Waarom komen jonge slachtoffers van misbruik achter slot en grendel? (NOS)

Ma aan de mdma (HP/De Tijd)

Rapper ‘kech’ Boef als misogyn gezicht van expose-groepen (HP/De Tijd)