Wat doen we

Onze experts zijn voor verschillende doelgroepen actief en delen op diverse manieren hun kennis en ervaring. Ouderavonden, workshops voor docententeams en presentaties op congressen bijvoorbeeld. En we verzorgen regelmatig gastlessen, van po (basisschool) tot hoger onderwijs (hbo). Maar ook nascholingen voor jeugdprofessionals in de zorg of in de kinderopvang. In het voortgezet onderwijs reflecteren we met leerlingen op hun ervaringen met sociale media; in het mbo geven we lessen over online netwerken en hoe je jezelf presenteert vanuit een beroepsperspectief.

Maar we leiden ook sessies met directies over de invoering van Digitale geletterdheid in het curriculum – een uitdaging voor de komende jaren.

In alle gevallen krijgt u van ons concrete handvatten zodat u direct zelf met de kennis aan de slag kunt. Laat u liever de uitvoering (of een deel daarvan) aan ons over, of wilt u ons als coach, schrijver of eindredacteur van uw rapport? Ook dat kan!

Vraag hier een offerte aan.

De InternetHelden - Bureau Jeugd en Media

De InternetHelden

Het Mediawijsheidjournaal -- een project van Bureau Jeugd & Media 2021

Het Mediawijsheidjournaal

Speciaal onderwijs

Mentorlessen

Ouderavonden

Gastlessen

App-Party

Schrijven en eindredactie

Lezingen

Mediadag

Coaching

Advies

Workshops

Ondersteuning

Projectmanagement


Alle diensten

Wilt u ook met ons samenwerken?

Mail ons Laat ons u terugbellen