Els van Barneveld

Els van Barneveld is een mediawijze duizendpoot, gefascineerd door de Instagram-generatie. Ze werkt met veel plezier op een grote middelbare school. Daar zet ze zich in om generaties te verbinden in haar functie als online communitymanager, anti-pestcoördinator, AVG-specialist en mediacoach.

Dagelijks ziet ze de impact die het gebruik van sociale media heeft op leven van jongeren. Denk bijvoorbeeld aan (online) pestgedrag en ruzies, doorsturen of maken van belastend beeldmateriaal, de effecten op het zelfbeeld van jongeren, groepsdruk en het wel of niet durven aangeven van eigen grenzen. Door het delen van deze opgedane kennis en ervaringen wil Els bijdragen aan bewustwording rondom de verschillende aspecten van sociale media.

“Het is mijn missie om ouders, docenten en andere professionals onbevooroordeeld te laten kijken naar het online gedrag van jongeren, waardoor ze met elkaar blijven praten en van elkaar leren. Er valt namelijk ook zoveel te genieten van alle toffe, creatieve kanten en kansen die sociale media ons te bieden hebben.”

Zelf wordt ze geïnspireerd door Jason Silva (Shot of Awe):

“We all become artist, we all become architects of our mental narratives, of our historical digital papertrail. We decide who we are. We all build maps and those maps are subjective. I don’t think it is a bad thing. I think it is fascinating. It liberates our desire to be artists, our desire to be the autors of our lives and decide how we remember things and how we deal with the fact that every moment passes.”  (Uit deze video)

Voor Bureau Jeugd & Media verzorgt Els ouderavonden over mediaopvoeding, gastlessen over mediawijsheid en workshops, onder andere over sociale-mediabeleid voor organisaties.

Wat anderen zeggen over Els als spreker:

“Els is een (h)eerlijk positief en creatief denkend mens!”

“Met Els’ haar energieke karakter weet ze veel mensen te enthousiasmeren.“