Daniel Lechner

Daniel Lechner2Daniel Lechner promoveerde in de pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2005 heeft hij zijn eigen mediabedrijf met de voor niemand duidelijke naam eeep. Hij is senior consultant bij Mediawijzer.net, zette de Opleiding Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals op en schreef De Mediawijzer 2013.

Zijn presentaties en workshops zijn flitsend, onderhoudend en zetten altijd aan het denken. Daniel kan als geen ander duiden wat de medialisering van de wereld betekent voor opvoeden, opgroeien en onderwijs in de 21ste eeuw.

“Pedagogische professionals kunnen de mediasamenleving niet langer negeren. Ze moeten zich realiseren dat veel van wat ze doen – en wat altijd goed werkte – outdated raakt in een wereld waarin media voor jongeren vanzelfsprekend zijn – of het nu gaat om daten en gamen, of leren en ontwikkelen.”

Voor Bureau Jeugd & Media wordt Daniel ingezet als spreker voor grote groepen professionals of studenten (vo, mbo, hbo) en als consultant voor maatschappelijke organisaties en bedrijven die met jongeren communiceren. Samen met Justine Pardoen ontwikkelt hij nieuwe modules mediawijsheid voor verschillende opleidingen.

Twitter: @eeep